אני מאמין
נווט למעלה
 

"אני מאמין" בית ספרי

הבוגר הרצוי הוא:

v    בוגר אחראי, איכפתי ויוזם, היודע ליצור קשרי גומלין עם הסביבה, משפיע ומעורב בשימור ובשיפור איכות הסביבה

ü     עבודת צוות, שיתוף ואוירה תומכת ומכוונת מצד צוות מורים מתפתח ולומד – הינם תנאים הכרחיים  ליצירת אוירה לימודית-חינוכית

ü     האמונה של התלמיד ביכולתו להצליח היא תנאי לפיתוח הפוטנציאל האישי, למימוש עצמי, לקבלת  האחריות על הלמידה, על התנהגותו ותיפקודו בחברה עכשווית.

ü     הטמעת ערכים לאומיים ופיתוח תחושת שייכות והזדהות לחברה, למדינה ולמורשת היהודית מהווה מסד בעיצוב דמותו של האזרח לעתיד.

ü     טיפוח אקלים חברתי לשיפור איכות החיים בכיתה ובביה"ס, תוך רכישת מיומנויות יסוד חברתיות והצמחת מנהיגות צעירה.

ü     ביה"ס הוא חלק אינטגראלי מהקהילה הפועל לפיתוח הבנה ושיתוף פעולה בין ההורים, התלמידים וצוות ביה"ס, מעודד מעורבות ותורם להעצמת השותפים.