דפים - נהלי בית הספר
נווט למעלה

 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                

תקנון בית ספר

 

כללים

 

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם הראשונה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השנייה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישית

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם הרביעית

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם החמישית

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השישית

1.תלבושת אחידה

שיער צבוע, קעקועים, לק וציפורנים, איפור, תלבושת בלתי הולמת , נעליים : עקבים, פלטפורמות, כפכפים , גופיות

שיחה עם התלמיד

רישום בתיק נהלים בסעיף תלבושת

הודעה בכתב להורים

יידוע ההורים

א.פועלים ע"פ סעיף 4  אי ציות להוראות של צוות ביה"ס

ב.הורדת ציון בתעודה בסעיף תלבושת

2.הפרה של כללים לקבלת המורה לכיתה

גישה ללוקר בתחילת היום, יציאה וכניסה לכתה, לא מוציא ציוד, עומד ומדבר, לא מתחיל שיעור

שיחה ובירור עם התלמיד

שיחה עם ההורים

הודעה בכתב עם העתק לתיק אישי

ריתוק בזמן הפסקה או מספר הפסקת

א.הקמת צוות שיתופי בין מקצועי לפתרון בעיות

ב.הורדת ציון בתעודה- בסעיף משמעת

1.       3. הפרעה  חמורה במהלך שיעור: צחקוקים, פטפוט, הערות במהלך שיעור, יציאה לשירותים, חוסר עבודה, הצקה לחברים, קימה מהמקום , התעסקות במה שלא קשור

שיחה ובירור עם התלמיד

שיחה עם ההורים

הודעה רשמית להורים עם העתק לתיק אישי

ריתוק בזמן הפסקה

א.מטלה חינוכית

ב.הורדת ציון בתעודה

בסעיף משמעת

4.אי ציות-

לכל צוות ביה"ס- אב בית/ מזכירה/ מאבטחת

בשיעור/ בהפסקה/ בפעילות מחוץ לביה"ס

לשיקול המורה- יש להחליט על אחת מתגובות, ולהעלות את חומרת התגובה בהתאם לחומרת המעשה:

שיחה עם הילד, שיחת אזהרה, הרחקת הילד מסביבת האירוע- לא נשמע, מניעה של אחת הפעולות: הפסקה/ מספר הפסקות/ פעילות שאוהב/ זמן משחק במגרש כדורגל.

יידוע ההורים/ מחנכת/ מנהלת.

השהייה בתוך ביה"ס / השהייה מחוץ לביה"ס.

תיעוד המקרה.

 

5.שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור :

פלאפון, מצלמה, אייפוד

במהלך היום/בשיעור/הפסקה/או בכל פעילות בית ספרית

שיחה עם הילד על משמעת המעשה

שחה עם ההורים טלפונית

מכתב תיעוד תיק אישי

לקיחת הפלאפון והחזרתו לידי ההורים

(תלמיד שיסרב למסור את המכשיר הדבר ייחשב לאי ציות)

הרחקת התלמיד מבית הספר

(בתנאי שלא יפקיד את המכשיר )

הורדת ציון בהתנהגות

6.אי שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר: ונדליזים,

2.       גרפיטי, זריקה ולכלוך , גרימת נזק במכוון לרכוש וסביבת ביה"ס , פגיעה בצמחיה / צנרת

3.       רכוש הזולת

4.       זריקת חפצים.

תיקון המעשה, ההורים ישלמו על הנזק  + יידוע ההורים

תיעוד המקרה בכתב + ריתוק בהפסקות / ריתוק בסוף יום הלימודים + המלצה לתוכנית טיפולית

הרחקה/ הפניה לגורם חיצוני (פיקוח/ רשות?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.א.הפרעה בטקסים ובפעילות בית ספרית / סל תרבות 

הפסקת ההפרעה אפשרות להוצאה מהטקס

שיחה עם כלל הכתה

שיחה עם התלמיד ואזהרתו

 

ריתוק בהפסקות/ סוף היום +יידוע ההורים בכתב

הכנת מטלה חינוכית

 

לא משתתף בטקסים או בפעילות / עם ליווי הורה בפעילויות חוץ

הורדת ציון בתעודה בסעיף התנהגות

 

 

7.ב . אי ציות ביציאה מתחום ביה"ס (טיול סיור, הצגות) מסכן את חייו / ילדים אחרים

ניסיון להפסיק את האירוע מיידית  + יידוע ההורים בכתב + התניית היציאה הבאה בליווי הורים/ חתימה על חוזה

החזרה באמצע הפעילות

 

 

 

 

 

8.א.אי שמירה על נהלים תקינים בזמן בחינות

נוהל תקין בזמן בחינה:שמירה על שקט, צורת ישיבה, ציוד לבחינה, נוהל פנייה למורה.

אזהרה

הורדת ציון + יידוע ההורים בכתב

מטלה חינוכית על יושר (תוכן הנלמד ע"פ שיקול דעת המורה

הורדת ציון בתעודה

 

 

8ב. אי שמירה מוכחת על טוהר הבחינות

פסילת הבחינה / בחינה מחדש +יידוע ההורים

 

 

 

 

 

9.אי הגעה בזמן או היעדרויות

רישום ביומן הכתה + בירור (קבלת אישור מהורים / של רופא)

בירור טלפוני עם הורים אחרי 3 ימים

ידוע הנהלת ביה"ס +צוות טיפולי

ביקור בית

קבסי"ת

 

10. שוטטות בתוך ביה"ס או יצאה משטח ביה"ס  (במהלך הלימודים ללא היתר)

שיחה עם הילד +אזהרה

יידוע ההורים בכתב / בע"פ

שיחה עם מנהלת ביה"ס

ריתוק בסוף היום/ הפסקות

הפנייה לצוות טיפולי

 

אלימות מילולית חמורה/ללא חובת דיווח

*עצירת האירוע

*שיחת בירור

*תיעוד האירוע והטיפול בו.

*ידוע המחנכת

*יידוע ההורים

*אזהרה

*השארת התלמיד בזמן ההפסקה.

 

*השעייה בטווח של 1-2

*יידוע ההורים.

*ביטוי בתעודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אלימות מילולית בעלת גוון מיני

*עצירת האירוע

*שיחת בירור

*תיעוד האירוע והטיפול בו.

*ידוע המחנכת

*יידוע ההורים

*אזהרה

*השארת התלמיד בזמן ההפסקה.

*השעייה בטווח של יום עד יומיים

*יידוע ההורים.

*ביטוי בתעודה

 

 

 

אלימות פיזית

בעיטה, נשיכה, דחיפה סטירה, מכה חרם

*הפצת   שמועות האינטרנט/ מכשירים ניידים

*עצירת האירוע

*שיחת בירור

*תיעוד האירוע והטיפול בו.

*ידוע המחנכת

*יידוע ההורים

*אזהרה

*השארת התלמיד בזמן ההפסקה.

*השעייה בטווח של יום עד יומיים

*יידוע ההורים.

*ביטוי בתעודה

 

 

 

הצקות ומעשי בריונות

*עצירת האירוע

*שיחת בירור

*תיעוד האירוע והטיפול בו.

*ידוע המחנכת

*יידוע ההורים

*אזהרה

*השארת התלמיד בזמן ההפסקה.

*השעייה בטווח של יום עד יומיים

*יידוע ההורים.

*ביטוי בתעודה

 

 

 

אלימות מילולית  שחלה עליהם חובת  דיווח

 

*נזק בזדון, הצתה, פריצה

*נשיאת מכשירים מסוכנים.

*פגיעה חמורה באמצעות האינטרנט , התחזות, הפצת טכניים פרטיים מביכים ואיומים.

*שימוש בטלפון הנייד לצילום בזמן שיעור ושימוש לרעה בתצלומים של תלמידים/מורים לרעה.

*עידוד אירוע אלימות חמור(גם כחלק פסיבי בקבוצה)

*הפרת כללי התנהגות בטיולים ובפעילות חוץ בית  ספרית, העלמות, התנהגות  מסכנת את הפרט/אחר, הטרדה ופגיעה מינית, שימוש באלכוהול/עישון

*הפסקת הפגיעה.

*דיווח על האירוע לגורמים:

1. פקיד סעד/משטרה, פיקוח, רשות מקומית ייודע ההורים של התלמידים טלפונית ובכתב.

*כינוס ועדת  פנים בית ספרית לקביעת דרכי

טיפול

*מנהל ביה"ס ישעה את התלמיד לטווח של 1-2 ימים

*בטיול

מנהל יחזיר את התלמידים המעורבים מן הטיול

*ביטוי בציון בתעודה בסעיף "התנהגות"

(הנמוך ביותר)+ הערה בתעודה