דפים - educationalemergency
נווט למעלה


תלמידים, הורים,

הפעילות הלימודית והחברתית ממשיכה להתנהל גם בימים אלו באתרי הכיתה!
שימו לב באתרי הכיתה למשימות הלימודיות וכן לפורום החברתי.

בנוסף, נפתח כאן פורום ייעוצי מיוחד בניהול יועצת/פסיכולוגית בית הספר.

בתקווה לימים שקטים, הנהלת בית הספר.

 

 

       

   

 

 

 • מגן דוד אדום: 101 
 • מכבי אש:102
 • מוקד חברת חשמל:103
  המוקד העירוני:106
 • פיקוד העורף:1255111
 • ער"ן-עזרה נפשית 1201
 • מספרי חירום - עיריית נשר
 • קו פתוח - משרד החינוך
  1800-222-003
 • אגף החינוך- 08656106
 • בית ספר-086550020 

מאחזר נתונים