דפים - חזון ביה"ס
נווט למעלה
חזון חינוכי
 
בית הספר יטפח לומד בעל אחריות אישית,
המודע לכישוריו ולמסוגלותו האישית.
יחתור באופן עקבי להשגת מטרות שאפתניות שיציב לעצמו.
בית הספר יכוון את התלמיד לפעול באופן מיטבי בכל זירה בה הוא פועל, במטרה לאפשר
מיצוי ומצוינות אישית.
בית הספר יפתח תרבות של למידה ויכוון ללמידה משמעותית שתאפשר השגת הצלחות אקדמיות בקרב המורים והתלמידים.

בניית החזון לאורך השנים:
 התחלנו בייחודיות של בי"ס לחינוך גופני, עם הזמן ראינו כי עיקר עשייתנו ממוקדת סביב ערכים ועל כן בחרנו ייחודיות העוסקת בתחום הערכי- פיתוח מנהיגות טבעית.

מיצוי ומצויינות 
      בשנה"ל תשע"א, לאחר שראינו כיצד אנו מצליחים לקדם את המוטיבציה
       וההישגים הלימודיים, בחרנו בנוסף לתוכנית של תש"ע, להגדיל את כמות התלמידים
       המצטיינים  ולפתח עבורם תוכניות בארבע מקצועות הליבה. בנוסף יצרנו מסגרות
       למצויינות על פי תחומי עניין. (חוגים שתלמידים בודדים העבירו)
 
       תחושת המסוגלות האישית
           בשנה"ל תשע"ב, התמקדנו בהצלחות של כל תלמיד והובלנו לראיית המסוגלות
        האישית של כל תלמיד. לכל תלמיד ניתנה האפשרות לבחור תחומים בהם רוצים 
      לפעול (חוגים לכלל תלמידי ביה"ס)
 

פיתוח מנהיגות טבעית
     בשנה"ל תשע"ג פיתחנו את תוכנית המנהיגות הטבעית. לאחר שראינו כי עבודה
     על ערכים והתנהגויות רצויות בחינוך הגופני, מובילים להטמעת ערכים ולשיפור
     בהתנהגויות ומעבר לכך שיפור בהישגים. נוכחנו לראות מיצוי ומצויינות והפיתוח
     של המסוגלות האישית אפשר לנו לבנות תוכנית מנהיגות טבעית המובילה את 
     התלמיד עצמו להשגת מטרות שיקבע לעצמו.

זו השנה הרביעית בה אנו עוסקים בפיתוח מנהיגות טבעית ובכל פעם אנו מצליחים להשיג יעדים וקובעים לנו יעדים חדשים. בשנה"ל תשע"ו פיתחנו את מערך חוגים במסגרת תוכנית פא"ר, תוכנית בה התלמידים מפעילים חוגים על פי יכולות וכישורים שיש להם. בנוסף הצלחנו לבנות תוכנית בית ספרית סביב שיעורי המנהיגות הטבעית- תוכנית אותה הצוות החינוכי פיתח. ובאמצעות תוכנית "יחד כל הדרך" בה 60 תלמידים חונכים 60 תלמידים מכתות נמוכות אנו מצליחים להוביל לקידום הישגים במקביל לפיתוח קשרים חברתיים ויצירת אקלים מיטבי בביה"ס.

 

הרקע לבחירת נושא הייחודיות
בתוכנית הבית ספרית המקורית ראינו לנכון לבסס את המסוגלות האישית של כל תלמיד הובלנו למצויינות ולמיצוי עצמי באמצעות יצירת הצלחות בענפי החינוך הגופני השונים. לאור ההצלחות הרבות והשגת היעדים בשנה שעברה, החלטנו לקראת שנה"ל תשע"ג לעבות את התוכנית ולהוביל את תלמידינו לגלות את המנהיגות הטבעית. אנו מאמינים כי מנהיגות והצלחה הן זכויות מלידה וכל אחד מאיתנו נועד לגדולות. על בסיס הנחת יסוד זו, בנינו תוכנית לפיתוח מנהיגות טבעית שמטרתה להוביל למנהיגות בכל זירה בה אנו פועלים.

מדוע מנהיגות?
בעקבות תוכניות אישיות שנבנו לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בשנה"ל תשע"ב, אפשרנו במסגרת התוכנית האישית לתלמיד להפעיל חוג אשר יש לתלמיד כישורים ייחודיים. בעקבות הפעלת חוג אחד, קבלנו פניות של תלמידים נוספים להפעלת חוגים. התוצאה היתה שעד דצמבר היו לנו 18 חוגים בתחומי עניין שונים אשר הפעילו את כלל תלמידי ביה"ס. הקדשנו שעה שבועית להפעלת החוגים. כל התלמידים שהפעילו חוגים, בנו תוכנית של 10 מפגשים. הם קיבלו הדרכה ותמיכה מצוות הניהול ומחנכות הכתה במציאת דרכים להתמודדות עם קשיים.
המורים שהשגיחו, וכל מי שצפה נכח לראות תלמידים מכתות נמוכות מדריכים תלמידים מכתות גבוהות יותר, תלמידים בעלי יכולת תכנון וביצוע יוצאים מן הכלל, תלמידים בעלי כישורים וידע שלא באים לידי ביטוי במסגרת הבית ספרית ויותר מכל דיווח של התלמידים שהפעילו חוגים על תחושת מסוגלות, סיפוק, הצלחה והנאה. ההצלחה באה לידי ביטוי באופן בולט במיוחד בהישגים הלימודיים, ראינו כיצד המוטיבציה של כל התלמידים עלתה בקרב התלמידים המפעילים והתלמידים המופעלים כאחד.
במקביל נעשה תהליך לפיתוח מנהיגות בקרב צוות המורים, רכזי המקצוע וצוות ניהול קיבלו הכשרה עם יועצת ארגונית אשר הובילה אותם להדריך את צוות המורים להוראה דיפרנציאלית והובלה להצלחות לימודיות. כל צוות הניהול שותף לבניית תוכנית הייחודיות, שבבסיסו קראנו מאמרים וספרים בנושא המנהיגות
לאורך השנים תש"ע - תשע"ב, היתה הובלה משמעותית לפיתוח מקצועי של כל אחת מצוות המורות. וההצלחה היא שכיום חמש מורות לומדות לתואר שני, שתי מורות לתואר ראשון, 6 מורות לומדות לימודים אקדמיים להעלאה בדרגה, 4 מורות משתלמות בתוכנית מצויינות- "אמירים" ומורה אחת לומדת לימודים אקדמיים במדידה והערכה.
הרציונאל הבית-ספרי
 • אנו מאמינים בפיתוח הפוטנציאל האישי של כל תלמיד כדי לאפשר מיצוי יכולות, קידום הישגים, מימוש ערכי מוסר בהלימה לנוהלי בית הספר, וטיפוח תחושת המימוש העצמי- תוך שיתוף פעולה פורה בין מורים הורים ותלמידים. לכן ביה"ס יעודד ביטוי אישי של כל תלמיד לפי נטיותיו והעדפותיו בענפי הספורט, יקדם ויפתח צמיחה אישית קבוצתית וחברתית, תוך מיצוי היכולות בלימודים.
 • אנו מאמינים בערכים מתווי דרך: אחריות , אישית ,כבוד, סובלנות וסבלנות נתינה לזולת, קבלת השונה, אותם נטמיע, על מנת להגיע למצוינות לימודית, חברתית והתנהגותית.
 • אנו מאמינים ביצירת אוירה מעודדת המסייעת ומחזקת את יכולות התלמיד ומפתחת את כישוריו.
 • אנו מאמינים כי יש לפתח  מערכת נהלים וכללים כך שתתאפשר מסגרת ייחודית בביה"ס. ביה"ס יבנה מודלים ליישום הידע ביצירת אקלים מיטבי, ויקים צוות היגוי שיוביל תוכנית התערבות בית ספרית להטמעת אורחות חיים למען מוגנות ובטחון התלמידים.
 • אנו מאמינים בשיתופם של הורי התלמידים , בקבלת החלטות הנוגעות לאקלים בית הספר וייחודיותו. בית ספר מאמין כי שותפות ההורים הוא תנאי הכרחי להעצמת הקשר החברתי וטיפוח אקלים חיובי בבית הספר.
 • אנו מאמינים בפיתוח ארגון לומד, מתפתח ודינמי. לשם קידום ופיתוח דרכי הוראה והובלת תלמידים להצלחות.
 •  אנו מאמינים בטיפוח ובפיתוח צוות חינוכי לומד ופועל למען מימוש הפוטנציאל האישי והמקצועי  של המורה,על פי צרכיו האישיים ועפ"י צורכי ביה"ס.                                          
 • אנו מאמינים כי מורה השולט בטכנולוגיות מתפתחות ומתחדשות בעידן עתיר תקשורת ומוצף ידע יוביל את תלמידיו לקדמה.
 • אנו מאמינים באמרה "נפש בריאה בגוף בריא".
 • רציונאל תוכנית ייחודית- פיתוח מנהיגות הטבעית
  התוכנית לפיתוח מנהיגות מתייחסת ומכוונת לפיתוח מנהיגות טבעית בכל אחד ואחת מבאי ביה"ס.
  היעד המרכזי בתוכנית המנהיגות היא להוביל כל אחד לראות כי בכוחו ליצור לעצמו את החיים שהוא יזכה לחיות. ההצלחות בחיים אינם תלויי מזל, ההצלחה היא משהו שיוצרים באופן מודע וזה מתחיל בצורת החשיבה שלנו, רק חשיבה יכולה להוביל למבוי סתום ואני יכול לבחור בדרך המלך.
  בחיים צריך לשלם את מחיר ההצלחה לפני שמקבלים את התגמולים שהיא מניבה ולכן, כדי להשיג הצלחות תחילה יש לסגל הרגלים של התמדה, נחישות ומשמעת עצמית.
  גילוי אחריות אישית, התמסרות להצלחה תוביל בסופו של דבר להפקת המיטב ולאושר אישי עמוק.
  התוכנית שבנינו מושתת על אימון עצמי- ממש כפי שספורטאים מצטיינים, מאמנים עצמם ומובילים את עצמם להשגת יעדים נכספים- כך נלמד את תלמידנו לאמן עצמם בהשגת יעדים אישיים אשר יקבעו לעצמם מדי יום. נעבוד עמם על נחישות, התמדה ואמונה.
  אחת הדרכים ליצור אמונה היא באמצעות השינון. שינון היא שיטת לימוד יעילה שדרכה ניתן להפנים רעיונות ולהפוך אותם לאמונה.
  אנשים נוטים לוותר לעצמם, להתייאש לנוכח מכשולים שבדרך, חוששים מהשינוי ולא תמיד מאמינים ביכולות שלהם. בתוכנית מנהיגות אנו רוצים להוביל את התלמידים להתייצב מול פחדיהם ולהתקדם לקראת אתגרים העומדים לפניהם. לפתח בקרבם את ההתמודדות עם חסרונותיהם, לפתח מודעות למגבלותיהם ולהוכיח כי משברים עשויים להוביל לפריצות דרך
  עקרונות מנחים:
  *הובלה לחדשנות- החדשנות והיצירתיות מייצרים אתגר ומוטיבציה לעשייה מחודשת.
  "כל יום אשאל את עצמי מה אני יכול לעשות אחרת כדי שהיום יראה טוב יותר מקודמו"
  *מומחיות- העלאת הציפיות, הצבת מטרות גבוהות ושאפתניות. יצירת משמעת עצמית, פיתוח סבלנות ויכולת השקעה מובילים למימוש הפוטנציאל האישי.
  *אותנטיות- פיתוח מודעות עצמית ורגישות לסביבה מאפשרים שימוש חוזר בעוצמות ו
  התמודדות במצבים שונים.
   *אומץ- העזה, לקיחת סיכונים, קבלת החלטה שכשלון הוא הזדמנות. עמידה במצבי לחץ והתמודדות עם התנגדויות. אמונה חזקה בדרך.
  *מוסריות- הוגנות, יושר וישירות, צניעות ונאמנות לערכים.
  *כנות- אמירת האמת גם אם היא קשה תוך שמירת כבוד הזולת.
  *סדרי עדיפויות- מיקוד והשקעה בעיקר. בחירת התחום לקידום ושיפור.
   
  *הערכה ופרגון לזולת- ראיית הטוב במעשיהם של אחרים.
  *הכלה- יחס אישי, פתיחות, הקשבה, כבוד ויצירת אמון.
  "אני צריך לתת לאדם שעומד מולי להרגיש שכשהוא אני בהקשבה מלאה אליו"