נווט למעלה
earth-day-2014.jpg
untitled.png

 
 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.

 

 

                                           logo.jpg

kudu.jpg חדשנות.png

 

 
 header_right.jpg
 
 ​
טקס יום השואה

ביום שני, 28/4/14,
בשעה: 11:00

יתקיים יום הזיכרון לשואה ולגבורה. ​

*****
יום הורים מחצית ב'

ביום שלישי, 29/4/14,
20:00-16:00
יתקיים יום הורים מחצית ב'. ​

*****