דפים - לוח צילצולים
נווט למעלה
   

לוח צלצולים לשנה"ל תשס"א

 

שיעור 1

8:50- 8:00

שיעור 2

9:40- 8:50

הפסקה

10:00- 9:40

אוכל

10:15- 10:00

שיעור 3

11:00- 10:15

שיעור 4

11:45- 11:00

הפסקה

12:00- 11:45

שיעור 5

12:45- 12:00

שיעור 6

13:15- 12:45

אוכל

13:40- 13:15

הפסקה

13:50- 13:40

שיעור 7

14:30- 13:50

שיעור 8

15:15- 14:30