takanon
נווט למעלה
שונה לאחרונה ב- 31/10/2015 20:50 על-ידי סלעית הרוש
תקנון ביה"ס - תשע"ו
 
פעולות לאכיפת התקנון:
הטמעת התקנון בקרב התלמידים וההורים.
 
להלן השלבים הראשונים בדרכי הטיפול בכל סוגי אירועי המשמעת:
א. שיחה עם התלמיד- בירור והבהרת התקנון.
ב. שיחה עם ההורים לשם יידוע ויצירת שפה משותפת.
ג. תיעוד האירוע בתיק האישי.
ד.זימון ההורים ביחד עם התלמיד, לשיחת הבהרה. 
 
הערה- באירועים שיוגדרו כאירועים חריגים, למורה ולהנהלת ביה"ס יש את הזכות להפעיל שיקול דעת, ולפעול בהתאם לחומרת האירוע.
 
נהלים וכללים
תגובות לאחר הפעולות הראשונות
 
תגובה 5
תגובה 6
תגובה 7
תגובה 8
1. הופעה הולמת
חובת הגעה עם חולצת ביה"ס בימים א-ה. יום שישי ניתן עם חולצות אחרות.
חל איסור מוחלט על:
שיער- צבע, גוונים. שיער ארוך- חובה להגיע עם שיער אסוף
גוף: קעקועים, לק וציפורנים, איפור.
לבוש: אין להגיע לביה"ס עם גופיות, חולצות בטן, חולצות חשופות.
נעליים : הנעליים צריכים להיות בעלי סגירה. חל איסור להגיע עם נעלי אצבע, ,עקבים, פלטפורמות, קבקבים.
מותר לענוד עגילים בתנאי שהם קטנים וצמודים לאוזן-
בנים ובנות.
שיחה עם מנהלת ביה"ס, המורה,
התלמיד והוריו.
השעיית התלמיד
מכתת הלימוד
כל עוד אינו מגיע בהופעה הולמת.
דיווח למשרד החינוך
אירוע חריג.
העלאה לדיון
בועדה בין מקצועית
למציאת פתרון.
2. הפרה של כללים לקבלת המורה לכיתה
הפרה של כללים כגון: גישה ללוקר, הגעה באיחור, אי הוצאת ציוד, ישיבה שאינה הולמת, ישיבה במקום אחר,פטפוט עם חברים.
הגישה ללוקר להוצאת הציוד היומי תעשה לפני
תחילת הלימודים, הציוד יוחזר בסוף יום הלימודים.
השעיית התלמיד במהלך הפסקות
 
השעיית התלמיד
בסוף יום הלימודים
למשך כ-15 דקות.
השעיית התלמיד
בסוף יום הלימודים
למשך כ-45 דקות.
השעיית התלמיד מהשיעור והשלמת השיעור באופן עצמאי.
3. הפרעה במהלך שיעור:
צחקוקים, פטפוט, הערות במהלך שיעור, יציאה מהכתה ללא רשות, חוסר עבודה, הצקה לחברים, קימה מהמקום, התעסקות במה שלא קשור לשיעור.
השעיית התלמיד
במהלך הפסקות.
השעיית התלמיד
בסוף יום הלימודים
למשך כ-15 דקות.
השעיית התלמיד
בסוף יום הלימודים
למשך כ-45 דקות.
השעיית התלמיד מהשיעור
והשלמת השיעור באופן עצמאי.
4. אי ציות-
לכל צוות ההוראה ביה"ס ולכל צוות העובדים
- אב בית/ מזכירה/ מאבטחת
בשיעור/ בהפסקה/ בפעילות מחוץ לביה"ס
השעיית התלמיד
במהלך הפסקות.
דיווח למשרד החינוך
אירוע חריג.
השעיית התלמיד
מביה"ס למשך
ליום אחד.
השעיית התלמיד
מביה"ס למשך
שלושה ימים.
5. שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור:
א.אין להביא פלאפון, מצלמה, אייפד, אייפון, למעט מקרים יוצאי דופן- בהם התלמידים התבקשו להביא פלאפון או שקיבלו אישור מיוחד. במקרים אלו הפלאפון יהיה מכובה וימצא בתיק התלמיד. האחריות על מכשירים אלו היא של התלמיד בלבד.
ביה"ס אינו אחראי על נזק שיקרה למכשירים אלו.
חל איסור לצלם תלמידים במצלמת הפלאפון, להקליט תלמידים ומורים, לשלוח מסרונים פוגעניים, להתקשר להורים במהלך השיעור/ הפסקה- ללא אישור המורה.
ב.נוהל זה מתייחס גם לכניסה לחדר מחשבים ללא רשות,
וכניסה לאתרים באינטרנט שהוגדרו לתלמידים כאיסור.
א.בתגובה הראשונה יעשו כל ארבעת השלבים הראשונים.
ב. שיחה עם מנהלת ביה"ס
א.התגובה השניה-
הפלאפון יוחרם עד לסוף היום. ויאסר על התלמיד להביא את הפלאפון להבא.
ב. שיחה עם מנהלת ביה"ס והורי התלמיד
א.במידה והתלמיד קיבל אישור להביא פלאפון ועשה בו שימוש אסור בפעם השלישית המקרה ידווח כאירוע חריג.
ב.השעיית התלמיד
מביה"ס למשך
ליום אחד.
העלאה לדיון
בועדה בין מקצועית
למציאת פתרון.
6. אי שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר, ונדליזם:
1.      גרפיטי, זריקת אשפה ולכלוך הסביבה,
2.      גרימת נזק במכוון לרכוש וסביבת ביה"ס,
3.       בזבוז מכוון של נייר וסבון בשירותים, סתימת כיורים ואסלות, השפרצה מכוונת של מים והצפה של מים.
בתגובה הראשונה יעשו כל ארבעת השלבים.
במקרה של נזק- ההורים ישלמו על הנזק שנגרם.
התלמיד ידרש לבצע עבודות שירות למען סביבת ביה"ס.
השעיית התלמיד
מביה"ס למשך
ליום אחד.
השעיית התלמיד
מביה"ס למשך
שלושה ימים.
העלאה לדיון
בועדה בין מקצועית
למציאת פתרון.
 
נהלים וכללים
תגובות לאחר הפעולות הראשונות
 
תגובה 5
תגובה 6
תגובה 7
תגובה 8
7. אי ציות ביציאה מתחום ביה"ס
 (טיול סיור, הצגות) מסכן את
חייו /ילדים אחרים
והפרעה במהלך טקסים ואירועים בית ספריים.
במקרה זה לאחר הפעם הראשונה,
יעשו כל השלבים מבחינת יידוע-
התלמיד, הורים, משרד החינוך.
 
 
השעיית התלמיד
מהפעילות הבאה.
העלאה לדיון
בועדה בין מקצועית
למציאת פתרון.
8. אי הגעה בזמן
בתחילת היום או מהפסקות.
השעיית התלמיד
במהלך הפסקות.
דיווח למשרד החינוך
אירוע חריג.
השעיית התלמיד
בסוף יום הלימודים
למשך כ-15 דקות.
השעיית התלמיד
בסוף יום הלימודים
למשך כ-45 דקות.
9. הפרעה למהלך משחק בהפסקה
כניסה למגרש של תלמידים מכתה אחרת,
הפרעה לתלמידי הכתה במהלך ההפסקה,
לקיחת כדור של תלמידים המשחקים ואי החזרתו באופן מיידי.
כניסה למגרש שלא לפי לוח המגרשים ללא אישור.
הצקות, לתלמידים שמשחקים. איומים וקללות.
 
מניעת יציאה להפסקה
במשך יום עד שלושה ימים
מתן זמן מגרש
לקבוצה שהפריעו לה
על חשבון זמן המגרש
של התלמידים שהפריעו.
 עד שבוע ימים
השעיית התלמיד
מביה"ס
דיווח למשרד
החינוך
אירוע חריג
10. היעדרות שאינה מוצדקת
היעדרות מיום שלם או מחלק מהיום בתדירות
שהיא גבוהה ואינה מוצדקת.
חוק חינוך חובה חל על התלמידים החל
מהשעה 8:00 ועד השעה 14:30,
כל הוצאת תלמיד שאינה
מוצדקת הינה הפרה של חוק חינוך חובה.
דיווח למשרד החינוך
אירוע חריג.
דיווח לקצין ביקור סדיר.
העלאה לדיון בועדה בין מקצועית למציאת פתרון.
11. שוטטות בתוך ביה"ס או יציאה
משטח ביה"ס  (במהלך הלימודים ללא היתר)
שיחה עם מנהלת ביה"ס, המורה,
התלמיד והוריו.
דיווח למשרד החינוך
אירוע חריג.
 
השעיית התלמיד
מביה"ס למשך
ליום אחד.
העלאה לדיון
בועדה בין מקצועית
למציאת פתרון.
12. אלימות מילולית
כלפי תלמידים, מורים, עובדי ביה"ס
השפלה, קללות, איומים, חרם.
דיווח למשרד החינוך
אירוע חריג.
השעיית התלמיד
מביה"ס למשך
ליום אחד.
השעיית התלמיד
מביה"ס למשך
לשלושה ימים.
העלאה לדיון
בועדה בין מקצועית
למציאת פתרון.
13. אלימות פיזית
כלפי תלמידים, מורים, עובדי ביה"ס
 
-דיווח למשרד החינוך אירוע חריג.
- השעיית התלמיד במהלך הפסקות.
-השעיית התלמיד מביה"ס למשך ליום אחד/ שלושה ימים.(במקרים מיוחדים
בהם טובת הילד אינה השעייה מביה"ס, התלמיד יושעה מחברת התלמידים בתוך ביה"ס)
- העלאה לדיון בועדה בין מקצועית למציאת פתרון.