פעילות עירונית לבתי ספר יסודיים בנושא איכות הסביבה - חידון
כניסה

לרשותך 3 דקות על מנת לענות על כמה שיותר שאלות, האם תהיה אלוף שדרות בנושא קיימות? בהצלחה! 

176