פעילות עירונית לבתי ספר יסודיים בנושא איכות הסביבה - חיסכון במים
כניסה