פעילות עירונית לבתי ספר יסודיים בנושא איכות הסביבה - מנקים את הכדור
כניסה
מנקים.png 
 
הגיע הרגע להפשיל שרוולים ולדאוג שגם העיר שלנו תהיה נקייה.
כל בית ספר יבחר פינה אותה יטפח ביום זה.
There are no items to show in this view.
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
 
 
לאחר שניקיתם עיצבתם, טרחתם ויצרתם צלמו את מה שעשיתם והעלו את התמונות לכאן.